ליטיגציה מסחרית ואזרחית

משרד ברגמן-שני מתמחה בניהול תיקים מסחריים ואזרחיים בכל הערכאות השיפוטיות והמעין שיפוטיות, וכן בייצוג בהליכי בוררויות וגישור. משרדנו מתמחה בליווי וייצוג בתיקים מורכבים, המערבים שילוב של דיסציפלינות שונות של משפט ותחומי מומחיות מקצועיים נוספים, כמו למשל:

על לקוחותיו של המשרד בתחום הליטיגציה המסחרית, נמנות כמה מן החברות המוכרות בתחום הבנייה והתשתיות בישראל, יזמים שונים ובעלי נכסים בתחום הנדל"ן, עורכי דין מוכרים, בעלי מקצוע בתחומים נוספים ועוד.

יישוב סכסוכים נדל"ניים

(ליטיגציה בתחום הנדל"ן)

למשרד ברגמן-שני התמחות וניסיון ייחודי בליווי וייצוג לקוחות בסכסוכים בתחום הנדל"ן והמקרקעין.

משרדנו מתמחה בליווי חברות יזמיות וקבלניות, בעלי נכסים ואנשי עסקים בסכסוכים על רקע עסקאות וייזום של פרויקטים נדל"ניים: החל מסכסוכים הקשורים ברכישה או מכירה של הזכויות בפרויקט, סכסוכים המתגלעים בעת הקמת הפרויקט בפועל, סכסוכים הקשורים בטענות כנגד השימוש בפועל במקרקעין, סכסוכים מול רשות מקרקעי ישראל אגב הזכויות בקרקע והתשלומים בגינה, ליקוי בנייה ומסירה לאחר סיום הפרויקט ועוד.

למשרד ניסיון ייחודי בליווי חברות יזמיות בסכסוכים אגב הקמתם של פרוייקטים בכלל והתחדשות עירונית בפרט, בין אם מול הרשות הרלוונטית ובין אם מול הדיירים ונציגות הדיירים.

משרדנו מנוסה בייצוג לקוחות וטיפול בסכסוכים חוזיים וקנייניים מורכבים ביחס לקרקע והפרויקט; סכסוכים הקשורים בייעוד הקרקע, השימוש בה וקבלת היתרים נדרשים; סכסוכים בין היזם לבין הרשות או הדיירים או הרוכשים; סכסוכים הקשורים במימון לרכישת או הקמת הפרויקט ועוד

ייצוג בתביעות נגד "דיירים סרבנים" בפרויקטים של התחדשות עירונית.

למשרד ברגמן-שני התמחות וניסיון ייחודי גם בליווי וייצוג חברות יזמיות בסכסוכים ובתביעות נגד "דיירים סרבנים" המתנגדים ומסרבים לחתום על הסכמי תמ"א ופינוי בינוי.

יישוב סכסוכים מול
רשות מקרקעי ישראל

למשרד ברגמן-שני התמחות וניסיון ייחודי בליווי וייצוג לקוחות בסכסוכים מול רשות מקרקעי ישראל.

משרדנו מנוסה בליווי וייצוג לקוחות למימוש ושמירה על זכויות בנכסים מסחריים, תעשייתיים וחקלאיים הנמצאים בחכירה מרשות מקרקעי ישראל, וכן יודע להגן על האינטרסים של לקוחות המשרד בכל הנוגע לשימוש המותר בנכסים השונים והתשלומים שהרשות דורשת בגינם.

כמו כן, משרדנו מייצג חברות ובעלי נכסים בתביעות אזרחיות נגד רשות מקרקעי ישראל בקשר עם זכויותיהם החוזיות, עתירות וערעורים מנהליים בקשר עם החלטות הרשות, הליכי השגה ועררים על שומות הרשות כגון דמי היתר, דמי היוון ודמי שימוש חורג בפני ועדות הערר, הסדרת חוזי החכירה ואגד הזכויות ועוד היבטים משפטיים מול רשות מקרקעי ישראל.

ייצוג נותני שירותים
בתביעות לקבלת שכר

למשרד ברגמן-שני התמחות וניסיון ייחודי בליווי וייצוג לקוחות בסכסוכים הקשורים בתביעות לקבלת שכר של נותני שירותים מתחומים שונים, בייחוד בתחום ליווי פרויקטים נדל"ניים.

המשרד מתמחה בליווי עורכי דין, אדריכלים, שמאים וכד', בהגשת תביעות ודרישות לקבלת פיצויים מלאים, ולכל הפחות, שכר ראוי בגין השירותים שהעניקו ללקוחותיהם.

נגישות
לתיאום פגישת היכרות ולייעוץ