משפט מינהלי

משרד ברגמן-שני מתמחה בתחום הליטיגציה המנהלית, לרבות בתחומי המכרזים, תכנון ובנייה, מיסוי מוניציפאלי, מתן רישיונות וכדומה, וכן בעל ניסיון וידע רב במתן ייעוץ משפטי ובייצוג בכל שלבי ההתדיינות עם הרשויות השונות, ובכלל זה בבתי המשפט לעניינים המנהליים, בוועדות השונות וכן בבג"ץ.

משרדנו מנוסה בייצוג בהליכים מנהליים בכל עניין, לרבות ההליכים המפורטים להלן:

1.
דיני מכרזים – משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי וליווי בכל הנוגע לתחום המכרזים, לרבות בתקיפת תנאי המכרז, הליכי ערעור על תוצאות המכרז, והליכים נוספים המתנהלים מול ועדות המכרזים השונות.
2.
ארנונה – למשרד ניסיון ייחודי בייצוג וליווי חברות, בעלי נכסים, עסקים וגופים ציבוריים המחזיקים בנכסים בהם מתבצעת פעילות ייחודית בהליכי השגות, עררים ועתירות על דרישות ארנונה.
3.
היטלי השבחה – למשרד ניסיון ייחודי בייצוג וליווי חברות, בעלי נכסים ועסקים במגוון סוגיות משפטיות בענייני היטל השבחה, לרבות ליווי משפטי בפני שמאי מכריע או שמאי מייעץ, וכן מייצג נישומים לצורך ביטולה או הפחתתה, לרבות תקיפת חוקיות דרישות התשלום למול הערכאות השונות, בין היתר, בעתירות מנהליות, ערעורים מנהליים, עתירות לבג"ץ וכן בהליכי השגה על החלטות של ועדות ערר בכל השלבים.
4.
היטלי פיתוח ושצ"פ – למשרד ניסיון ייחודי בליווי וייצוג מגוון רחב של נישומים על החלטות שומה של היטלי פיתוח ושצ"פ. משרדנו מנוסה בייצוג בעלי נכסים, חברות, קבלנים ויזמים, למול רשויות מקומיות ותאגידי מים וביוב בהתמודדות עם דרישות לתשלום אגרות, היטלי פיתוח ושצ"פ. משרדנו מנוסה במתן ליווי משפטי בליטיגציה בערכאות השונות בהליכים אלו, לרבות עתירות מנהליות וערעורים מנהליים, וכן ייצוג בהליכי השגה ועררים בפני ועדות הערר, ובכלל זה, בתקיפת חוקיות דרישות התשלום, הפחתה בדרישות אלו, וכן הגשת תביעות להשבת התשלום.

מיסוי מוניציפאלי

למשרד ברגמן-שני מומחיות וניסיון ייחודי בליווי וייצוג בהליכים המשפטיים בנוגע לדרישות מוניציפליות לתשלום ארנונה, היטלי פיתוח והיטלי השבחה.

ארנונה

משרדנו מעניק לחברות ובעלי נכסים ועסקים ליווי וייעוץ משפטי בנושא ארנונה.

כמו כן, משרדנו מטפל בסכסוכים שונים הקשורים בדרישות ארנונה מצד רשויות מוניציפליות, כגון חיוב ארנונה רטרואקטיבית, שאלת סיווג הנכסים (במטרה להפחית את תעריפי הארנונה), ובעל ניסיון רב בהשגת פטורים שונים מתשלום ארנונה ועוד. משרדנו מנוסה בייצוג בהליכים משפטיים בערכאות השונות, כגון עתירות מנהליות וערעורים מנהליים, וכן ייצוג בהליכי השגה ועררים בפני ועדות הערר, ובכלל זה, בתקיפת חוקיות דרישות התשלום לרבות תביעות השבה.

למשרדנו מומחיות ספציפית בסוגיות חיובי ארנונה של נכסים לשימוש ייחודי, כגון תקשורת, מגורים לא סטנדרטיים, פעילות יצירתית, תעשייה מודרנית ועוד. הניסיון העשיר שלנו בתחום, הוביל להישגים משמעותיים עבור לקוחותינו, ולהפחתת חיובי ארנונה שהוטלו עליהם באופן משמעותי.

עו"ד שני גם מונה לכהן כיו"ר ועדת הערר לענייני ארנונה שליד עיריית הוד-השרון.

היטלי השבחה

משרדנו מייעץ ומטפל במגוון סוגיות משפטיות בענייני היטל השבחה, לרבות ליווי משפטי בפני שמאי מכריע או שמאי מייעץ, וכן מייצג נישומים לצורך ביטול או הפחתת היטל ההשבחה, לרבות תקיפת חוקיות דרישות התשלום אל מול הערכאות השונות.

בעניין זה, משרדנו מנוסה בהגשת עתירות מנהליות, ערעורים מנהליים, ובהליכי השגה בכל שלבי ועדות הערר. 

למשרדנו מומחיות וניסיון עשיר בייצוג בהליכים משפטיים הנוגעים לדרישות היטלי השבחה בניהול הליכי שמאות מכרעת, וייצוג בעררים ובהליכים משפטיים בכל הערכאות הרלוונטיות. 

היטלי פיתוח ושצ"פ

משרדנו מייעץ למגוון רחב של נישומים ומייצג, בין היתר, בעלי נכסי נדל"ן, חברות, קבלנים ויזמים, אל מול רשויות מקומיות ותאגידי מים וביוב, בהתמודדות עם דרישות לתשלום אגרות, היטלי פיתוח ודמי הקמה.

נגישות
לתיאום פגישת היכרות ולייעוץ