משפט משפחתי מסחרי

משרד עורכי הדין ברגמן-שני מתמחה בייצוג לקוחות בנושאים מסחריים הקשורים במשפחה, ובכלל כך עריכת צוואות, ניסוח הסכמי ממון, תכנון העברת עושר בין-דורי, ועריכת ייפוי מתמשך, עבור אלו המעוניינים להסדיר את ענייניהם האישיים, גם במצב שבו לא יהיו מסוגלים לקבל את ההחלטה הנכונה עבור עצמם בעתיד.

משרדנו מנוסה בעריכת צוואות החולשות על הון בהיקפים גדולים, תוך שיקוף תמונה משפטית מדויקת ללקוחות, ושמירה על האינטרסים של המצווה ושל קרוביו בהשגת ודאות משפטית מירבית. כמו כן, משרדנו מתמחה בייצוג לקוחות בסכסוכים מסחריים הנדונים אגב סכסוכים משפחתיים (לרבות בעקבות ירושה, הסכמי מתנה, הלוואה וכד'). עניינים אלו מתגלעים לא אחת אגב טיפול בעניין מסחרי או אזרחי, ולעתים מגיעים למשרדנו ישירות כעניין משפחתי-משפטי במהותו.

סכסוכים משפחתיים המערבים פן כלכלי או מסחרי, מתגלעים לא אחת לצערנו לעתים גם עם הקרובים לנו ביותר, כגון בני זוג, הורים, אחים וכדומה. אנו במשרד עורכי הדין ברגמן-שני, מנוסים בטיפול במצבים מורכבים אלו, תוך ניווט הלקוחות שלנו מול אתגרים משפטיים הכרוכים גם בהתמודדות עם מצבים רגישים ועדינים. אנו סבורים כי במצבים אלו של סכסוכים משפחתיים-מסחריים, התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח היא לאו דווקא מקסום זכויותיו בדין, אלא מציאת פתרון ביניים בין הצדדים לסכסוך, ככל שפתרון כזה ישים ואפשרי במצב הקיים.

נגישות