תביעות ייצוגיות ונגזרות

משרד עורכי הדין ברגמן-שני מתמחה בייצוג בתביעות ייצוגיות צרכניות והוא בעל ניסיון בייצוג תובעים ונתבעים כאחד. כפועל יוצא מכך, משרדנו פיתח מומחיות בהערכת סיכויים ובזיקוק עילת התביעה מצד התובעים, וכן בהערכת סיכונים מצד נתבעים בתביעות ייצוגיות, ובחתירה להסדרי פשרה הולמים, במקרים המתאימים.

בנוסף לכך, משרד עורכי הדין ברגמן-שני מנוסה בטיפול ובייצוג צדדים בתביעות נגזרות, הן בייצוג בשם התאגיד, והן בייצוג דירקטורים או נושאי משרה אחרים בחברה כנתבעים, וכן במגוון מקרים ומצבים משפטיים שונים, כגון קיפוח בעלי מניות המיעוט (או חשש לכך), הפרת חובה של נושאי משרה בחברה, פעולה בניגוד עניינים, הפרת חובת ההגינות ועוד.

נגישות